TAXATIE.

 

Er zijn verschillende vormen van taxatie mogelijk op het gebied van horecabedrijven.

 

Taxatie van de goodwill en inventaris.

 

Taxatie van de onroerende zaak.

 

Verschillende waarde begrippen: 
Een pand heeft verschillende soorten waarden. Een goede vraagprijs voor een pand dat men wil verkopen is een andere waarde dan een verzekeringsmaatschappij die de herbouwwaarde wil achterhalen. 

De waarde in het economische verkeer:
De waarde in het economische verkeer van uw pand is de waarde die de belastingdienst wil weten. Dit om de vermogensbelasting en het huurwaardeforfait te kunnen vaststellen. Deze waarde wordt bepaald aan de hand van de
WOZ (Wet onroerende zaken).

Onderhandse verkoopwaarde:
Onderhandse verkoopwaarde is de waarde dat een pand opbrengt bij aan- of verkoop.

Executiewaarde:
Executiewaarde is de waarde die een pand opbrengt bij een gedwongen verkoop als u bijvoorbeeld de rente of aflossing van uw hypotheek niet meer kunt betalen. Bij een hypotheekaanvraag wil de bank deze waarde weten.

Herbouwwaarde:
De herbouwwaarde van uw pand is de waarde die een verzekeringsmaatschappij wil weten, zodat de verzekerde waarde in de polis kan worden opgenomen en de jaarpremie kan worden vastgesteld.

Economische huurwaarde:
Economische huurwaarde van uw pand moet u weten als u het pand tijdelijk wilt verhuren.

 

Bij de taxatie van de goodwill en inventaris komen nog meer zaken kijken, deze waarde is sterk afhankelijk van de omzet die u met het bedrijf kunt genereren. 

 

CORRECT heeft de beschikking over Register Makelaars/Taxateurs die een officeel rapport mogen uitbrengen.